RANDEVOU

ENPOTAN :

SANT RESEPSYON POU DEMAND VIZA NOU YO TE FEMEN NAN PERYOD MANISFESTASYON AN AYITI PANDAN MWA FEVRIYE A KI VIN KOZE ON GWO RETA POU MOUN KI TE GEN RANDEVOU YO.

PANDAN NAP RESEVWA MOUN SA YO NAP TOU PWOFITE TRAVAY SOU PLATFOM TEKNIK NOU YO SEMENN PWOCHEN (10 RIVE 17 MAS SISTEM RANDEVOU NOU YO PAP DISPONIP POU PIBLIK LA)

SIT WEB NOU YO HAITI.IOM.INT/BVAC ET HAITI.IOM.INT/CAVC AP KONSENE TOU NAN TRAVAY SA.

A PATI MADI 19 MAS 2019 SISTEM POU PRAN RANDEVOU A AP DISPONIB POU PIBLIK LA DEPI 7H 30 RIVE 16H 30 (Lè LOKAL AN AYITI) SOTI LENDI POU RIVE VANDREDI.

 

Pouw pran yon randevou sou sit OIM nan li gratis. Ou pa bezwen èd okenn raketè pou   pran yon randevou,  fè yon demann,  pou Peye osnon pou pase rekipere dokimanw..  Si enstriksyon y opa kle, pa ezite kontakte OIM CAVC direkteman.

Siw gen yon kont aktif Chili CAVC  klike la.

 1.  Pou pran randevou pou yon demand viza regwoupman familyal pou Chili, Swiv etap sa yo ki anbaa pouw ka kreye yon kont.bay enfòmasyon sa yo pouw ka enskri
 • E-mail  pèsonèl ou
 • Non konplè ou Jan l ekri nan paspò w la
 • Dat ou fèt Jan l ekri nan paspò w la
 • Nimewo telefòn ou
 1. Klike la pou w kreye yon kont
 2. Chwazi sant resepsyon demann visa w la (Haiti-CAVC)
 3. Antre kòd ki parèt la. (klike sou desen rechajman an si pa gen kòd ki parèt, oubyen klike sou spikè a pou w tande kòd là.
 4. Klike sou bouton ble ki ekri  kreye yon kont
 5. Yon imèl verifikasyon ap vin jwenn ou otomatikman sou bwat imèl ou. Ale sou e-mail ou (objè : verifikasyon kont CAVC ou a) pou w ka gen aksè pouw pran yon randevou
 6. Sèvi ak  menm e-mail  pèsonèl ou sot bay la. kreye yon modpas, re-mete modpas la ankò pouw konfimel.