Frais de traitement

 

 Enpotan : frè peye yo pa ranbousab, kelkeswa desizyon an kosenan aplikasyon viza ou.

BVAC lan pa aksepte okenn peman lajan kach.

 

 

Ou dwe kenbe resi chak peman ke ou f ènan bank lan epi bay resi yo le wap ranpli aplikasyon w nan BVAC lan ansanm avek dokiman ou dwe bay yo.

Aplikan an dwe peye frè tretman BVAC OIM. Le w ap fè pèman nan kont labank OIM, ou dwe bay nimewo paspo aplikan an nan kontwa bank la.

 

Frais viza pou Brezil

Frè sèvis pou sèvis debaz yo :

Tip viza ak kantite lajan

VIZA IMANITè (VITEM III) – GRATIS

VIZA REGWOUPMAN FAMILYAL PèmANAN (VITEM XI)- GRATIS

                                                                                            

Frè tretman BVAC OIM

Tanpri, fe yon peman direk an USD (dola ameriken) nan youn nan branch SOGEBANK an Ayiti.

60 USD pou chak aplikan.

Detay Bank pou peman tretman BVAC OIM:

            Non bank la: SOGEBANK

            Nimewo kont lan: 26 1602 798 9

            Moun k ap resevwa li: OIM Ayiti