VISA IMANITè (VITEM III)

RANDEVOU YO REKOMANSE

Anbasad Brezil nan Pòtoprens kontan enfòme tout moun net ke sistèm pran randevou sou entènet pou viza imanitè a ap disponib apati 23 avril 2018 anba nouvèl lwa brezil sou zafè migrasyon.  Nap resevwa moun ki gen randevou yo nan “Brazil Visa Application Center-BVAC”, ki nan lokal òganizasyon entènasyonal pou migrasyon- OIM.

 

Kontrèman ak viza kite fèt anba ansyen lwa a kote yo te konn pran 200 dola ameriken pou frè viza,  nouvo viza imanitè sa yo pral gratis. Sel kob nap gen pou nou peye se 60 dola ameriken pou frè sèvis OIM ke nap depoze sou kont BVAC/OIM   nan SOGEBANK. Men nimewo kont la 2616027989.

 

Men sa pou ou sonje sou nouvo viza imanitè yo :

a)      Yap valap pou selman 90 jou, wap ka vwayaje al brezil sou li on sel fwa pandan tan sa, e lap kòmanse konte depi jou anbasad la mete viza a.

b)      Moun kite deja benefisye viza pèmanan imanitè sou ansyen lwa a, kite pati kite brezil nan lide poul pat janm tounen ankò oubyen poul tal viv nan yon lot peyi pap ka jwenn viza sa ankò.

Fòk nou songe  ke imedyatman Moun ki gen Viza imanitè sa rive nan peyi Brezil, li  dwe al anrejistre nan Polis Federal nan lespas 90 jou, fòk moun la prezante avèk original ekstrè batistè li oswa sètifika maryaj li. Moun k’ap benefsye viza imanitè sa dwe legalize dokiman l’ yo dirèkteman nan anbasad Brezil ki nan pòtoprens pou yo ka valab lè moun nan rive Brezil. Enfòmasyon sou legalizasyon dokiman yo disponib sou sit entènèt nou an. http://portoprincipe.itamaraty.gov.br/fr/legalisation_de_documents.xml

 

Nan menm fason sa, sijere legalizasyon an nan anbasad la, dokiman lekol, Inivèsitè ki  fèt  an Ayiti. Enfòmasyon sou legalizasyon dokiman lekòl la disponib sou sit entènet http://portoprincipe.itamaraty.gov.br/fr/documents__scolaires.xml

 

Pou enfòmasyon sou viza imanitè (dokiman nesesè, randevou ak adrès BVAC / IOM), klike isit la http://haiti.iom.int/bvac/fr/renseignements-sur-la-demande-de-visa